เที่ยวสนุกทีวี
ห้องอาหารเช้าโรงแรมกระบี่รอยอล
ลานปูดำ กระบี่
เกาะปอดะ กระบี่
เที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน

โรงแรมปกาสัย อ่าวนาง
สระว่ายน้ำปกาสัยรีสอร์ท กระบี่
อาหารเช้าโรงแรมปกาสัย
น้ำตกร้อน กระบี่
ทัวร์จังหวัดกระบี่
ทัวร์น้ำตกร้อน สระมรกต
สระมรกต กระบี่
เส้นทางเดินไปสระมรกต
สระมรกต จังหวัดกระบี่
ทัวร์สระมรกต กระบี่
เที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
จองที่พักในสตูล
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 

 
 

 
 


ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน

เที่ยวทะเลอันดามัน ทะเลแหวก กระบี่ เกาะพีพี อ่าวหมาหยา 3 วัน 2 คืน
จุดท่องเที่ยวเด่นๆ ของดปรแกรมทัวร์นี้ คือ
1. ทะเลแหวก กระบี่
2. เกาะไก่ เกาะปอดะ อ่าวไร่เลย์
3. สระมรกต
4. น้ำตกร้อน
5. เกาะพีพี
6. อ่าวหมาหยา 7.  เกาะไผ่

โปรแกรมทัวร์เวลานี้ เหมาะกับท่านสมาชิกทัวร์ที่เดินทางมาจากเชียใหม่ กรุงเทพ อุดรฯ ที่บินมาลงสนามบินกระบี่เลยแล้วมัคคุเทศก์ของเที่ยวสนุกทัวร์ก็รอรับคณะ ณ สนามบินแล้วเข้าสู่ โปรแกรมทัวร์ดังด้านล่าง แต่หากท่านเวลาไม่ได้ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ให้ท่านสอบถามข้อมูลที่เบอร์สำนักงาน 085 502 938 เรายินดีออกแบบโปรแกรมทัวร์ให้ท่านและคณะแบบประหยัดที่สุด คุ้มค่าที่สุด และสบายที่สุดครับ ไว้ใจเรา เที่ยวใต้ปีนี้ แล้วท่านจะไม่ลืมเรา ขอบคุณครับ
วันแรก
หาดนพรัตน์ธารา อ่าวพระนาง หาดไร่เลย์ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ
08.35 น.
รับคณะ ณ สนามบินกระบี่ จากนั้นนำคณะ เดินทางสู่ อ่าวนาง
09.30 น.
นำคณะชม ถ้ำพระนาง ที่ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเล และชาวประมง เชิญท่านถ่ายรูป และสักการะได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ อ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล
เที่ยง
บริการอาหารกลางวน แบบกล่อง (1) ณ เกาะปอดะ
บ่าย
นำคณะถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย จนสมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ฝั่ง ณ ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา จากนั้นนำคณะกลับเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ  ร้านอาหาร (2)
พัก
เข้าพัก  ณ PAKASIA RESORT หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สอง
เกาะพีพี อ่าวหมาย่า เกาะไผ่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
09.30 น.
นำคณะลงเรือ Speed Boat  ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็น ๆ
เดินทางถึงเกาะพีพี นำคณะชมรอบเกาะ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดต่างๆ เช่น
อ่าวหมายหย่า ซึ่งเป็นหนึ่งในฉากหนัง The Beach เหมาะสำหรับคณะที่ชอบเล่นน้ำและถ่ายรูป
อ่าวโล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโต ๆ ได้หลากหลายชนิด    ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย
อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)หลังจากทานอาหารเสร็จให้เวลาคณะเดินชมวิถีชีวิตและเลือกซื้อของผลิตภัณฑ์ทางทะเลอย่างจุใจ
14.00 น.
นำท่านลงเรือ Speed Boat นำท่านสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังที่อุดมสมบูรณ์มาก ๆ และฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม
15.00 น.
นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึ่งความ สวยงามของเกาะนี้ ททท.ตั้งฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
17.00 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา จากนั้นเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)
พัก
เข้าพัก ณ PAKASIA RESORT หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สาม
วัดถ้ำเสือ สระมรกต น้ำตกร้อน  สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
09.00 น.
นำคณะ สักการะ หลวงพ่อจำเนียน ณ วัดถ้ำเสือ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อต้นเองและครอบครัว
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เขตอำเภอ คลองท่อม เพื่อชมความงามของหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ ณ สระมรกต
สระมรกต คือสระน้ำจืดกลางป่าใหญ่ (ต้องเดินไปประมาณ 1 กิโลเมตร) ให้ท่านได้มีเวลาชื่นชมธรรมชาติ ท่านใดประสงค์จะเล่นน้ำให้เตรียมชุดเปียกไปด้วย จากนั้นหากท่านจะลองจิบ หรือ ซื้อกาแฟกระบี่ ณ ทางออกจากสระก็ไม่แปลก
ออก จากสระมาไม่ไกล ท่านจะได้สัมผัสอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ นั้นคือ น้ำตกร้อน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนั่งแช่ท้าวอย่างเพลินๆ กับบรรยากาศของแมกไม้นานาพันธ์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ ร้านอาหาร
เที่ยง
บริหารอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (7)
14.00 น.
จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ สนามบินกระบี่ ส่ง คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพฯ
โหลโปรแกรมทัวร์นี้ คลิก ทัวร์เกาะพีพี กระบี่ 3 วัน 2 คืน
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมรายการดังนี้
 1. ค่าที่พัก 2 คืน
 2. ค่ารถระหว่างบริการนำเที่ยว
 3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
 4. ค่าเรือนำเที่ยวทะเลกระบี่
 5. อุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ
 6. ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 7. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมรายการดังนี้
   1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว , ค่าอาหารนอกรายการ หรือสั่งเอง
รหัสทัวร์ SK1 : โปรแกรมเที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน
พักปากาสัยรีสอร์ท อยู่ย่านอ่าวนาง มีสระว่ายน้ำ ใกล้ทะเล หรือ รีสอร์ทที่ท่านต้องการในระดับเดียวกัน
รหัสทัวร์ SK2 : ทัวร์กระบี่ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฯ 2 วัน 1 คืน
พักที่รีสอร์ทบนแพที่เขื่อนเชี่ยวหลาน กับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำ หุบเขา ฟูงปลาน้ำจืด
รหัสทัวร์ SK3 : ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่ สระมรกต น้ำตกร้อน 2 วัน 1 คืน
พักปากาสัยรีสอร์ท อยู่ย่านอ่าวนาง มีสระว่ายน้ำ ใกล้ทะเล
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากหาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP006 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,300 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,600 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 6,300 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากกรุงเทพฯ
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,490 บาท รวมอาหาร 9 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,990 บาท รวมอาหาร 8 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถตู้ VIP (8-10 ท่าน)
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 6,890 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถโค้ช
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,890 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
• รหัสทัวร์ VN001 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 11,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN002 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์ปิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง หรือ ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 14,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN003 : ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
คุยทุกเรื่องเมืองสตูล
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)