โปรแกรมทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคาถูกสุดคุ้ม ที่พักดี หากท่านต้องการที่พักที่อื่นแต่จะใช้โปรแกรมทัวร์นี้ก็ได้ โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ เบอร์ 085 384 0228 / 081 4155 955
วันแรก
กระบี่ หาดนพรัตน์ธารา อ่าวพระนาง หาดไร่เลย์ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ    (--/L/D)
08.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่
09.00 น.
นำคณะชม ถ้ำพระนาง ที่ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเล และชาวประมง เชิญท่านถ่ายรูป และสักการะได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ อ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล
เที่ยง
บริการอาหารกลางวน แบบกล่อง (1) ณ เกาะปอดะ
บ่าย
นำคณะถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย จนสมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ฝั่ง ณ ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา จากนั้นนำคณะกลับเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก
เข้าพัก ณ PAKASIA RESORT หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สอง
เมืองกระบี่ วัดถ้ำเสือ สระมรกต น้ำตกร้อน เดินทางกลับ                           (B/L/--)
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น.
นำคณะเข้าสู่ ตัวเมืองกระบี่ แวะถ่ายรูป ณ ลานปูดำ และเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ให้ท่านสักการะ ตามความนับถือ และชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมทั้งเก็บภาพความประทับใจ จนเหมาะแกเวลานพคณะเดินทางต่อสู่ อ.คลองท่อม เพื่อไปชม สระมรกต สระน้ำจืดกลางป่าใหญ่ (ต้องเดินไปประมาณ 1 กิโลเมตร) ให้ท่านได้มีเวลาชื่นชมธรรมชาติ ท่านใดประสงค์จะเล่นน้ำให้เตรียมชุดเปียกไปด้วย จากนั้นหากท่านจะลองจิบ หรือ ซื้อกาแฟกระบี่ ณ ทางออกจากสระก็ไม่แปลก
ออก จากสระมาไม่ไกล ท่านจะได้สัมผัสอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ นั้นคือ น้ำตกร้อน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนั่งแช่ท้าวอย่างเพลินๆ กับบรรยากาศของแมกไม้นานาพันธ์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ ร้านอาหาร
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (4)
จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ บ้านโดยสวัสดิภาพฯ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
ต้องการดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกตรงนี้
อัตราค่าบริการ: ราคาท่านละ 2,900 บาท
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมรายการดังนี้
 • ค่าที่พัก 1 คืน
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ
 • เรือนำเที่ยวท่องทะเลกระบี่
 • อุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ
 • ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่าง บริการวันละ 1 รอบ
 • ค่าประกันการเดินทาง
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมรายการดังนี้
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ไม่รวมรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว , ค่าอาหารนอกรายการ หรือสั่งเอง
ไปหน้าหลัก
เที่ยวสนุกทีวี
ห้องอาหารเช้าโรงแรมกระบี่รอยอล
ลานปูดำ กระบี่
เกาะปอดะ กระบี่
เที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน

โรงแรมปกาสัย อ่าวนาง
สระว่ายน้ำปกาสัยรีสอร์ท กระบี่
อาหารเช้าโรงแรมปกาสัย
น้ำตกร้อน กระบี่
ทัวร์จังหวัดกระบี่
ทัวร์น้ำตกร้อน สระมรกต
สระมรกต กระบี่
เส้นทางเดินไปสระมรกต
สระมรกต จังหวัดกระบี่
ทัวร์สระมรกต กระบี่
เที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ SK3 : ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่ สระมรกต น้ำตกร้อน 2 วัน 1 คืน
พักปากาสัยรีสอร์ท อยู่ย่านอ่าวนาง มีสระว่ายน้ำ ใกล้ทะเล
รหัสทัวร์ SK2 : ทัวร์กระบี่ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฯ 2 วัน 1 คืน
พักที่รีสอร์ทบนแพที่เขื่อนเชี่ยวหลาน กับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำ หุบเขา ฟูงปลาน้ำจืด
รหัสทัวร์ SK1 : โปรแกรมเที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน
พักปากาสัยรีสอร์ท อยู่ย่านอ่าวนาง มีสระว่ายน้ำ ใกล้ทะเล หรือ รีสอร์ทที่ท่านต้องการในระดับเดียวกัน
 
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.55 - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (จอยทัวร์ทุกวันเสาร์) เที่ยวครบทุกเกาะราคาถูกกว่า
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 4,200 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากหาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP006 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,300 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,600 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 6,300 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากกรุงเทพฯ
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,490 บาท รวมอาหาร 9 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,990 บาท รวมอาหาร 8 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถตู้ VIP (8-10 ท่าน)
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปสวนตัวเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเพียงท่านละ 6,890 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถโค้ช
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)