โปรแกรมทัวร์กระบี่ เขื่อนเชี่ยว สุราษฯ 2 วัน 1 คืน ที่เรานำเสนอต่อไปนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องอยู่หาดใหญ่ ท่านจะบินลง กระบี่เลย หรือ สุราษฯ ก่อนก็ได้ ซึ้งทางเราจะปรับโปรแกรมทัวร์เพื่อให้เข้ากับ ไฟร์บินที่ท่านมาถึง หรือ ท่านจะขับรถมาจอดไว้ก็ได้ ตามแต่ท่านสะดวก เที่ยวสนุกทัวร์เรามีนโยบายรับลูกค้าจากทุกที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างจากความเป็นจริง เพราะเรามีทีมงานมัคคุเทศก์ และสต๊าฟ ออนทัวร์อยู่ทุกเส้นทาง เรามีทีมอ๊อฟฟิตทีคอยจัดงานให้กับทีมภาคสนามอยู่ตลอดทุกวัน หายหว่งเรื่องบริการ ดีแน่นอน
วันแรก
หาดใหญ่ - ตรัง – กระบี่ – สระมรกต – เขื่อนเชี่ยวหลาน – เล่นน้ำหน้ารีสอร์ท (B,L,D)
05.00 น.
เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ อ.หาดใหญ่ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารพงษ์โอชา ตรัง (1) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่
09.30 น.
นำคณะเที่ยว สระมรกต สระน้ำกลางป่า ที่มีสีเขียวมรกต เชิญท่านเล่นน้ำ หรือถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ จังหวัดสุราษฯ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2) จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน
15.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน นำคณะลงเรือ ล่องไปตามเขื่อน สัมผัสบรรยากาศ ของกุ้ยหลินเมืองไทย ถ่ายรูปมุมต่างๆ ตามอัธยาศัย
16.00 น.
ถึงหน้ารีสอร์ทที่พัก นำคณะเช็คอินเข้าห้อง (พักห้องละ 4-6 ท่าน) จากนั้นอิสระ เล่นน้ำ พายเรือคายัค หน้ารีสอร์ท
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอิธยาศัย
วันที่สอง
กุ้ยหลินเมืองไทย – กระบี่ – หาดใหญ่                                             (D ,L,--)
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4) จากนั้นนำคณะล่องเรือชมธรรมชาติ ในโซลกุ้ยหลินเมืองไทย ถ่ายรูป มุมต่างๆในยามเช้าที่สวยงามมากๆ (พักผ่อนเต็มที่กับวันหยุด เที่ยวแบบไม่รีบ) จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ฝั่ง แล้วเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5) จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ .หาดใหญ่ ระหว่างทางให้ท่านแวะจุดต่างๆ เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ และซื้อของทานเล่น และซื้อของฝากตามอัธยาศัย
ค่ำ
คณะเดินทางถึง .หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้องทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
ต้องการดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกตรงนี้
อัตราค่าบริการ: สอบถาม
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมรายการดังนี้
- ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (เฉพาะกรณีที่ต้องการ)
- ค่าเรือนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารีสอร์ทที่พัก (พักห้องละ 4 - 6 ท่าน)
- ค่าอาหาร 5 มื้อ + น้ำดื่ม
- ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์) นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทาง
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมรายการดังนี้
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว , ค่าอาหารนอกรายการ หรือสั่งเอง
ไปหน้าหลัก
เที่ยวสนุกทีวี
ห้องอาหารเช้าโรงแรมกระบี่รอยอล
ลานปูดำ กระบี่
เกาะปอดะ กระบี่
เที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน

โรงแรมปกาสัย อ่าวนาง
สระว่ายน้ำปกาสัยรีสอร์ท กระบี่
อาหารเช้าโรงแรมปกาสัย
น้ำตกร้อน กระบี่
ทัวร์จังหวัดกระบี่
ทัวร์น้ำตกร้อน สระมรกต
สระมรกต กระบี่
เส้นทางเดินไปสระมรกต
สระมรกต จังหวัดกระบี่
ทัวร์สระมรกต กระบี่
เที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ SK3 : ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่ สระมรกต น้ำตกร้อน 2 วัน 1 คืน
พักปากาสัยรีสอร์ท อยู่ย่านอ่าวนาง มีสระว่ายน้ำ ใกล้ทะเล
รหัสทัวร์ SK1 : โปรแกรมเที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน
พักปากาสัยรีสอร์ท อยู่ย่านอ่าวนาง มีสระว่ายน้ำ ใกล้ทะเล หรือ รีสอร์ทที่ท่านต้องการในระดับเดียวกัน
รหัสทัวร์ SK2 : ทัวร์กระบี่ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฯ 2 วัน 1 คืน
พักที่รีสอร์ทบนแพที่เขื่อนเชี่ยวหลาน กับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำ หุบเขา ฟูงปลาน้ำจืด
 
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.55 - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (จอยทัวร์ทุกวันเสาร์) เที่ยวครบทุกเกาะราคาถูกกว่า
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 4,200 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากหาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP006 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,300 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,600 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 6,300 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากกรุงเทพฯ
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,490 บาท รวมอาหาร 9 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,990 บาท รวมอาหาร 8 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถตู้ VIP (8-10 ท่าน)
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปสวนตัวเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเพียงท่านละ 6,890 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถโค้ช
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)