** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
จองที่พักในสตูล
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะรุเตา เกาะลังกาวี ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ กับคนในพื้นที่ รู้จริง ปลอดภัย ราคาถูกกว่า
ท่านใดมีแก๋งเพือน 8-10 ท่าน หรือจะเป็นกรุ๊ปครอบครัว หรือ กรุ๊ปสำนักงาน ที่ต้องการจะมาเที่ยวที่สตูลโดยที่ให้เราไปรับยังจังหวัดของท่าน เช่น กรุงเทพฯ ชุมพร สุราษฯ ระนอง นครศรีฯ หาดใหญ่ กระบี่ ภูเก็ต ตรัง หรือจังหวัดอื่นๆ ทางเราเที่ยวสนุกทัวร์พร้อมให้บริการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นรถตู้ หรือ รถโค้ชในกรณีที่มีกรุ๊ปขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีโปรแกรมทัวร์ตัวอย่างเช่น
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูล 4 วัน 3 คืน
วันแรก
กรุงเทพฯ – สตูล – ละงู – ปากบารา
17.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ถนนอังรีดุนังต์ (เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ)
17.30 น. 
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP เชิญท่านตามอัธยาศัยบนรถ พักผ่อนบรรถ 1 คืน
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ
วันที่สอง
ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ร้านอาหาร (1) พร้อมทั้งเปลี่ยนเครื่องแต่งกายสำหรับเล่นน้ำ
09.30 น.
นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางให้คณะแวะ เกาะตะรุเตา  นำท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานเกาะตะรุเตา หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง
ถึงเกาะหลีเป๊ะ บริการอาหารกลางวัน (2) ณ..รีสอร์ทที่พัก  จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น.
นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล  เดินเล่น walking Street บนเกาะหลีเป๊ะ  จากนั้นชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าอันดามันใต้  ณ..Sunset Beach
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (3) ณ..รีสอร์ทที่พัก จากนั้น อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องจาบัง – หาดทรายขาว – เกาะยาง - เกาะอาดัง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (4)  ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.
นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น  และความประทับใจกับการดำน้ำ  ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ..เกาะดง-หินซ้อน
10.30 น.
เดินทางต่อไปยังอ่าวไผ่-เกาะลอกวย  นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5)  ณ..ชายหาดเกาะลอกวย
13.00 น.
เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี  นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ..เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม  หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม  ณ..ร่องน้ำจาบั
16.30 น.
ก่อนเข้าที่พัก นำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจ และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  ณ..เกาะหลีเป๊ะ  พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
บริการอาหารเย็น  (6) ณ..รีสอร์ทที่พัก
วันที่สี่
เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา – กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า  (7) ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.
เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้ 
09.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
10.00 น.
ถึงท่าเทียบเรือปากบารา จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ
ค่ำ
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ จุดแวะพักรถ จากนั้นนำคณะเดินทางต่อ (พักผ่อนบนรถ)
03.00 น.
(เวลาโดยประมาณ ของวันที่ห้า) คณะเดินทางถึง กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้ม และความประทับใจ
ราคาท่านละ
7,990 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 
 • ค่าเรือสปีดโบ้ทนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักระดับ 3  ดาว  2  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (8 มื้อ)
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • ค่าหน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ
 • ค่าซ้อฟดริ้งและผลไม้บริการตลอดการเดินทาง (อาหารว่าง)
 • ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  + Staff
 • ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถ รับ ส่ง จากกรุงเทพ
โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ ด้านบนสำหรับกรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป
แต่หากท่านมีคณะแค่ 2-7 ท่านเรามีโปรแกรมทัวร์แบบแพคเกจให้ท่านเลือกใช้บริการ แบบ 4 วัน 3 คืน ได้ดังนี้
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน ปี 2562 หน้าไอซีซั่น
ใช้เดินทางได้ระหว่างวันที่ 15 ต.ค.61-15 พค 62

จองด่วนทางไลน์นี้ คลิกเลย >> @teawsanooktour | โทร 0853840228 , 0814155955
   
   
   
ซุ้มหินธรรมชาติเกาะไข่ อยู่ท่ามกลางหาดทรายขาวและทะเลใสเชื่อกันว่าหาก
บ่าวสาวคู่ใดมาแต่งงานแล้วลอดซุ้มหินนี้จะอยู่กันไปจนแก่เฒ่า
  ถ้ำเลสเตโกดอน เป็นถ้ำหินปูนยุคออร์โดวิเชียน (490-444 ล้านปีก่อน)
ยาว 3.4 กิโลเมตร และเป็นซากแหล่งดึกดำบรรพ์สมัยไพลสโตซีน พบซากช้างสเตโกดอน ช้างเอเชีย แรด กวาง จำนวนมาก ภายในถ้ำมีงอกหินย้อยสวยงามหลายรูปแบบ มีการล่องเรือคายัคลัดเลาะชมถ้ำคดเคี้ยวตามสายน้ำผ่าน
ป่าโกงกางสีเขียวสู่ทะเล
  น้ำตกธารปลิว เกิดจากการพอกตัวของคราบหินปูนและตะกอนแขวนลอยที่มากับน้ำ ทำให้เกิดลักษณะเป็นแอ่งน้ำคล้ายทำนบลดหลั่นกันลงมาอย่างสวยงาม
  ถ้ำวังกลาง เป็นถ้ำธารลอดที่มีลักษณะเป็นอุโมงค์ยาวมากกว่า 1 กิโลเมตร มีธารน้ำไหลออกสู่อ่างเก็บน้ำลำแยะแนะ พื้นที่ปากถ้ำด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายหลุมยุบ
ที่มีขอบสูงชันล้อมรอบสามด้าน
  เกาะตะบัน เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็กมองไกลๆคล้ายหมวกตะบันหรือหมวกของ
ชาวมุสลิมเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่นับพันตัว
พบซากดึกดำบรรพ์หลายชนิด
เช่น ปะการัง แบรคิโอพอด พลับพลึงทะเล หอยกาบคู่
   
   
คุยเรื่องทัวร์สตูล